Vertrouw 24/7 op het Eurofiber Network Monitoring Centre

Eurofiber is volledig eigenaar van zowel de glasvezelinfrastructuur als het actieve netwerk. Daardoor kan Eurofiber een hoge beschikbaarheid en goede dienstgaranties garanderen. Toch kunnen af en toe storingen optreden en in dat geval kunnen de klanten terecht bij ons Network Monitoring Centre.

­
Deze dienst zorgt voor de proactieve en reactieve monitoring van onze netwerken, ondersteunt de klanten bij incidenten en mutaties en coördineert de geplande werken.

Incidentmanagement

Wanneer een storing wordt vastgesteld, gaat Eurofiber eerst na of een eventuele interne oorzaak (eigen netwerk of apparatuur) of een gepland onderhoud kan worden uitgesloten.

Vervolgens wordt een Trouble Ticket aangemaakt en wordt volgende procedure gevolgd.

  • Bij melding van een storing wordt het projectnummer en/of de lijnbenaming en het installatieadres (zoals is vermeld in het RFS-document) opgenomen.
  • Tevens is informatie over het type dienst belangrijk.
  • Een Trouble Ticket zal worden aangemaakt en troubleshooting wordt gestart door het NMC.
  • Tijdens de herstellingsfase wordt de klant op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden.
  • Na herstel van een storing neemt Eurofiber contact met de klant zodat deze het einde van de storing kan bevestigen.
  • Nadien wordt het Trouble Ticket gesloten. Een Reason for Outage (RFO) rapport kan op verzoek van de klant worden aangemaakt en binnen 3 werkdagen worden toegestuurd.

Geplande werkzaamheden

Om de hoge kwaliteit van het Eurofiber Netwerk te kunnen blijven garanderen, voert Eurofiber continu activiteiten uit om het netwerk te verbeteren.

Geplande werkzaamheden aan het netwerk worden georganiseerd door het Planned Works team. Alle geplande werkzaamheden met een mogelijke impact op de dienstverlening worden uitgevoerd binnen het onderhoudsvenster dat met de klant werd overeengekomen.

Eurofiber onderscheidt drie verschillende werkzaamheden:

  • PSA (Possible Service Affecting)
  • SA (Service Affecting)
  • CSA (Customer Specific Activity).

Geplande werkzaamheden worden steeds vooraf aangekondigd. De klant wordt verwittigd bij aanvang en na afloop van de werken zodat hij het functioneren van de dienst kan volgen. Noodreparaties worden evenwel zo snel mogelijk aangekondigd.

Een gedreven team staat steeds paraat

De medewerkers van het NMC hebben een degelijk inzicht wat de klant vragen betreft en streven snelle reactietijden na. Door regelmatig overleg met de klanten (service management) versterken ze de relatie. Het NMC is te bereiken via +32 (0)800 26 909