Tevredenheid bij de klanten

De medewerkers van Eurofiber willen de klant graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Omdat wij het belangrijk vinden de ervaring en de mening van de klanten te kennen rond de samenwerking, organiseren wij jaarlijks een tevredenheidsenquête.


Eurofiber doet hiervoor een beroep op een onafhankelijk onderzoeksbureau. Met de uitkomsten krijgt Eurofiber zicht op de goede en minder goede punten in de dienstverlening, zodat hierop actie kan worden ondernomen.

Binnenkort ontvangen alle klanten een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen. De resultaten worden vanzelfsprekend vertrouwelijk verwerkt.

De vragen behandelen verschillende aspecten van de samenwerking. Zo wordt er onder andere gepolst naar de bereikbaarheid en de betrokkenheid van onze medewerkers, zijn er vragen rond het leveringsproces van de verbindingen en over de werking van ons Network Monitoring Centre, of u tevreden bent over de opvolging van de facturatie, of de communicatie bij werkzaamheden vlot verloopt en of u voldoende geïnformeerd wordt over onze diensten en oplossingen.

Alvast bedankt voor de waardevolle feedback en de medewerking.

[ssbp]