• Slide

    Overheid & Utilities

    Ontzie het milieu, bespaar en verbeter uw dienstverlening in een smart society.

    Overheid & Utilities

    Ontzie het milieu, bespaar en verbeter uw dienstverlening in een smart society.

De verstedelijking van ons land brengt grote uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld rond de water- en energievoorziening, CO2-uitstoot en verkeersdoorstroming. Burgers, overheden en bedrijven moeten samenwerken in een Smart Society, ondersteund door technologie en enorme hoeveelheden data. Help zo’n slimme samenleving te stimuleren en te faciliteren met onze digitale infrastructuur.

Smart Mobility: betere verkeersdoorstromingOverheid & Utilities - Zakelijk glasvezel

Zorg voor een betere verkeersdoorstroming en afstemming van weg- en waterverkeer. En voor minder files, uitstoot en ergernis. Dat doet u door bruggen, sluizen, camera’s en traffic control systemen aan te sluiten op ons glasvezelnetwerk. Het kan zelfs levens redden, doordat ambulances niet voor een open brug moeten wachten. Honderden bruggen en sluizen in België zijn al gekoppeld. Het aantal ‘verglaasde’ objecten groeit met de dag.

Smart Energy: gegarandeerde stroomvoorziening

Bestuur uw elektriciteitscentrales op afstand via onze glasvezelinfrastructuur. Gaat er ergens iets mis? Onze verbindingen zorgen direct voor een melding en omleiding van de energievoorziening. U vergaart zo ook veel informatie voor het optimaliseren van uw processen en de energievoorziening. Het aantal aangesloten centrales in ons land loopt momenteel in de honderden.

Smart Government: online services

Burgers verwachten een hoger serviceniveau van overheidsdiensten en willen meer invloed op de dienstverlening. Als overheidsorganisatie is het essentieel om meer de dialoog met burgers aan te gaan. Ontwikkel online platformen en digitaliseer uw dienstverlening met onze veilige infrastructuur.