#Testimonial

Bekabeling Eurofiber garandeert continuïteit en betrouwbaarheid tijdens datatransfers FOD Mobiliteit en Vervoer

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit doet de dingen bewegen langs de weg, op het spoor, in de lucht en over het water. Maar data van de back office verplaatsen zich nog altijd via de kabel. Tussen de lokale servers in Brussel en de lokale bijkantoren elders in België. Of naar de cloud server van Microsoft Azure in Amsterdam voor een veilige back-up van de overheidsdata. Hoogwaardige glasvezelkabel van Eurofiber maakt dat mogelijk en verzekert de uptime.

Digitale samenwerking tussen kantoren onderling

De FOD Mobiliteit en Vervoer met hoofdkantoor in Brussel en een achttal bijkantoren telt meer dan 1.000 personeelsleden. De lokale kantoren, bijvoorbeeld om nummerplaten af te halen, staan rechtstreeks in verbinding met Brussel via een digitale lijn. Om onderlinge samenwerking vlot te laten verlopen, is een goed uitgebouwde IT-infrastructuur een absolute voorwaarde. In de eerste plaats een snelle en betrouwbare verbinding die enorme hoeveelheden data makkelijk transfereert en de uptime garandeert.

Migratie naar de cloud

Een gedeeltelijke migratie naar de cloud, dat was de ambitie enkele jaren geleden. Maar bij Microsoft Azure gaat het standaard om een verbinding die via het internet loopt, een VPN (Virtual Private Network) met een maximale bandbreedte tot 100 MB/s. “Die snelheid volstond in een eerste experimentele fase. Maar om het serverpark verder uit te bouwen en back-ups te maken in de cloud heb je een veel snellere en stabielere verbinding nodig. Microsoft (Azure) vraagt de klant in dat geval trouwens om gebruik te maken van een vaste dataverbinding tussen twee punten. In dit geval tussen de servers van FOD Mobiliteit en Vervoer in Brussel en het datacenter van Microsoft in Amsterdam”, zo verduidelijkt diensthoofd Back Office Jo Vanderwegen van FOD Mobiliteit en Vervoer.

Microsoft Azure via glasvezel

FOD Mobiliteit en Vervoer koos voor de clouddienst Microsoft Azure, maar daar hoort ook een directe verbinding bij. Eurofiber biedt bedrijven immers een volledig verzorgde verbinding vanaf hun lokale netwerk naar de cloud. De verbinding loopt via het eigen glasvezelnetwerk van Eurofiber, dat zich met 26.000 km uitstrekt over de Benelux. Door de fijnmazigheid van dit netwerk kunnen organisaties hun locaties snel en eenvoudig aansluiten op het cloudplatform van hun keuze.

Meer bandbreedte en drastische verlaging latency

Als je elke dag zoveel data transfereert moet je natuurlijk wel voor een sterke verbinding zorgen. Jo Vanderwegen bewierookt vooral de betrouwbaarheid van de kabels: “We maken elke dag een kopie van onze database (offsite back-up) en dan heb je echt wel veel bandbreedte nodig om de continuïteit te verzekeren. Met onze glasvezelverbinding verloopt het transport van enorme hoeveelheden data tussen onze servers in Brussel en die van Microsoft in Amsterdam razendsnel.”

Stabiele verbinding dankzij ontdubbeling

Ook de continuïteit van de verbinding verdient alle lof. Voorheen verliep alles via een internetverbinding en die viel wel eens uit bij overbelasting. Vandaag de dag blijft FOD Mobiliteit en Vervoer online dankzij een ontdubbelde connectie, een soort van back-up of extra veiligheid.

De FOD Mobiliteit en Vervoer is als overheidsdienst klaar voor de IT-uitdagingen van de toekomst dankzij de aanleg van hoogwaardige glasvezelkabel door Eurofiber. De organisatie profiteert nu optimaal van de voordelen die de cloud te bieden heeft. Dat is belangrijk, want uiteindelijk gaat het om het algemeen belang van de burger.


Jo Vanderwegen, Diensthoofd Back Office, FOD Mobiliteit en Vervoer

“Eurofiber realiseerde een verbinding die ons meer stabiliteit en zekerheid oplevert. Het is al jaren onze partner en de communicatie verloopt heel vlot.”

 

 

[ssbp]